திருவள்ளூர் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் வீரராகவ ராவ் பூவிருந்தவல்லி நகராட்சியில் 50.000 மரக்கன்றுகள் நடும் விழாவை துவக்கி வைத்தார்

பசுமை நாயகன் Thagavalthalam
thagavalthalam பசுமை நாயகன்
thagavalthalam பசுமை நாயகன்
Pasumainayagan பசுமை நாயகன்
Pasumainayagan பசுமை நாயகன்
thagavalthalam பசுமை நாயகன்
  பூவிருந்தவல்லி
நகராட்சியில் 50.000 மரக்கன்றுகள்  நடும்  பணி